Contoh soal aliran kritis


Contoh soal
Suatu aliran dalam saluran dengan penampang berbentuk persegi panjang dengan lebar saluran 2 m melalui titik pemantauan dan diketahui kedalaman aliran 1 m dengan kecepatan aliran hasil pengukuran di 0,2 kedalaman 0,8 m/det dan di 0,8 kedalaman 1,2 m/det.
Berapakah kecepatan aliran bila di hilir saluran kedalamannya

DOWNLOAD CONTOH PLUS JAWABAN

0 comments:

Copyright © 2013 TUGAS KULIAH and Blogger Templates - Anime OST.